Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hormonální antikoncepce - HAK: (obvykle tabletky)

  • HAK je vázaná na recept, plně hrazena klientkou.Obrazek
  • Při užívání AK je nutná - 2x za rok gynekologická  prohlídka. (1x je průběžná, 1x je preventivní). Minimálně jednou ročně se sleduje krevní tlak.  Odběr krve na vyšetření jaterních testů se  již běžně neprovádí.
  • Vhodná hlavně pro ještě nerodivší klientky.
  • Délka užívání je jen relativně omezena věkem.

 Nitroděložní antikoncepce: (nitroděložní tělísko, IUD, DANA)Obrazek

  • Objednává se v gyn. ambulanci a zavádí se během menstruace i ještě nerodivším klientkám.
  • Při antikoncepci  DANA je nutná 2 x za rok gynekologická  prohlídka
  • Nitroděložní tělísko s postupným uvolňováním gestagenu Mirena, Jaydess
  • Po 3 - 5 letech je nutná výměna za nové.

 

Nitropoševní antikoncepce: (pružné kroužky)    

  V podstatě jde o jinou lékovou formu hormonální antikoncepce ve formě elastického kroužku, kterou si klientka zavádí do pochvy kolem děložního hrdla sama vždy na 3 týdny, pak je 1 týden pauza, kdy dojde k menstruaci. Kontrola je rovněž 2x ročně (1x průběžná a 1x preventivní roční). have-mirena.jpg

 Podkožní implantáty:

    Jedná se o další lékovou formu hormonální antikoncepce, která se ve formě pružné tyčinky cca 4cm dlouhé zavádí zpravidla na vnitřní stranu paže do podkoží tak, aby nebyla vidět. Z ní se po dobu cca 3 roky uvolňuje účinná látka do těla. Výkon se provádí po místním umrtvení kůže přibaleným zavaděčem. Po uplynutí doby účinku se musí tyčinka zase vyjmout, přičemž v místě aplikace na kůži zůstane drobná jizvička. Menstruace po dobu používání zpravidla vymizí. Kontroly se provádí taky 2x ročně (1x průběžná a 1x preventivní roční).

Sterilizace: (podvaz vejcovodů)

  Není již považována za normální antikoncepci, ale jejím cílem je taky zabránit nechtěnému otěhotnění. V minulosti se jednalo o nevratnou metodu, v dnešní době IVF center se dá otěhotnět i po provedení sterilizace. Mylně je považována za kastraci, což je odstranění obou vaječníků, mající za následek i okamžitý klimakterický syndrom v důsledku chybění hormonů ve vaječnících se tvořících. Smyslem sterilizace je jen zneprůchodnění obou vejcovodů, aby nemohlo dojít k oplodnění. Menstruační cyklus a vše s ním spojené probíhá téměř beze změn přirozeným způsobem a ženy by na sobě žádné jiné účinky neměly pozorovat. U nás platí sterilizační zákon č. 373/2011 Sb. Dílu 2, podle kterého se může sterilizace provést na základě písemné žádosti - informovaného souhlasu - ženy už po dovršení 21 let, nebrání-li tomu jiné závažné zdravotní důvody. V zákoně se dále píše:

  "Před provedením sterilizace ze zdravotních nebo jiných než zdravotních důvodů je ošetřující lékař povinen podat pacientovi informaci o povaze zdravotního výkonu, jeho trvalých následcích a možných rizicích. Informace musí být podána před svědkem, kterým je zdravotnický pracovník. Jestliže pacient požaduje přítomnost dalšího svědka podle vlastního výběru, poskytovatel to umožní. Záznam o podání informace podepíše ošetřující lékař, pacient, svědek, popřípadě svědci; záznam je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi. Mezi podáním informace a udělením souhlasu musí být přiměřená lhůta; jde-li o sterilizaci ze zdravotních důvodů, lhůta musí být nejméně 7 dnů; jde-li o sterilizaci z jiných než zdravotních důvodů, lhůta musí být nejméně 14 dnů. Provádění sterilizace lze započít, jestliže k tomu pacient nebo zákonný zástupce pacienta bezprostředně před jejím započetím udělili písemný souhlas."

   Z uvedeného plyne, že zájemkyně o sterilizaci musí udělit 2x písemný souhlas - minimálně 7 nebo 14 dní před výkonem, a pak po přijetí v nemocnici před operací. Výkon se provádí v celkové narkóze během krátké hospitalizace laparoskopicky.

   O antikoncepci existuje spousta odkazů na internetu například  Vitalita.cz

 cuchy.jpg

Já jsem malé zvířátko Čuchy. Chcete poradit?