Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní informace

Na vyšetření je nutné se u sestry objednat. Kterýkoliv  pracovní den volejte na telefon 584 440287 nebo 604 627346 od 8:00 do 16:00. Na mailové zprávy odpovídáme v pondělí hned, v jiný den vždy až následující pondělí.  Odběry se provádí v  ÚTERÝ ráno Kromě pondělí mě najdete v Jesenické nemocnici  na gyn.-por. oddělení tel: 584 458426. Recepty na léky vystavujeme i elektronicky. Máme-li Váš správný kontakt (mobilní číslo nebo e-mail), pošleme Vám na něj kód, se kterým dostanete v lékárně léky. Není nutné se fyzicky dostavit do ordinace jenom pro recept.
 
 Od 6.8. do 19.8. budeme na dovolené. V nutných případech můžete být vyšetřeni v ambulanci  por.-gyn. odd. Jesenické nemocnice a.s. (Po, ÚT, Pá tel. 584 458428). 20.8. už normálně pracujeme.
                             Akce
Od dubna 2013 neplatí u nás registrované těhotné při vyšetření v poradně jednorázové vyšetřovací nástroje. Na donesenou flešku jim i nakopírujeme bez poplatku obrázek z UZ vyšetření. Akce platí do odvolání.
 
 
 
  Volné  termíny 23.07.2018
na které je možné se objednat: 
 
 Čas Dopoledne

Čas

Odpoledne

8:00 zadáno  12:30 zadáno 
8:20 zadáno 12:40 zadáno 
8:40 zadáno  13:00 zadáno 
 9:00 zadáno  13:20  
9:20 zadáno 13:40  
9:40 zadáno  14:00  zadáno
 10:00 zadáno  14:20 zadáno
 10:20 zadáno  14:40  
 10:40 zadáno  15:00 zadáno 
 11:00  zadáno 15:20  zadáno
 11:20   15:40  
p 16:00 zadáno 
ř 16:20 zadáno
x e 16:40 zadáno 
x s 17:00 zadáno 
t 17:20 zadáno
á 17:40  zadáno
x v 18:00 x
x k 18:20 x
x a 18:40  x

                     

                                         ODBĚRY KRVE

Obrazekprovádíme vždy v   úterý  od  7:00 - 7:30, případně
dle domluvy výjimečně i v pondělí. Prosíme klientky, aby
dodržely uvedený časový termín z důvodu odvozu vzorků
do laboratoře.

 

 

Odběry krve, které se provádějí na lačno: 

 Jaterní testy

► ženy užívající HRT - (horm. lečba v přechodu)  1x za rok

► ženy užívající HAK - (horm. antikoncepci)  při  prvním nasazení  HAK, a pak dle potřeby  (už se obecně neprovádí)   

 Glykémie 

► těhotné v prvních třech měsících těhotenství (v prvním trimestru)

► oGTT - test na diabetes u těhotných mezi 24. - 28. týdnem (pití sladké vody)

Prosíme všechny klientky, aby na plánované odběry přišly tak, aby výsledky byly k dispozici v den následujícího vyšetření, tzn. nejpozději týden před tímto vyšetřením.   

    12.jpgOd 1.4.2012 platí nový zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. V mnohém se výrazně rozšiřují práva pacientů. Mimo jiné nelogické a výrazně péči komplikující předpisy je dle § 34 nutné zákonnými zástupci (rodiči) dát u nezletilých klientů  před vyšetřením písemný informovaný souhlas. Bez něho je možné poskytnout jen neodkladnou péči zachraňující život. U klientů mladších 15 let je nutný vždy a u vyšetření musí být přitomen i jeden rodič nebo zákonný zástupce, přičemž je brán zřetel i na stanovisko vyšetřovaného nezletilého. U klientů starších 15 let a mladších než 18 let stačí k vyšetření jednorázový  písemný souhlas jednoho z rodičů (nebo zákonného zástupce), který klient v ambulanci odevzdá. Do jeho odvolání potom už nemusí v budoucnu další souhlas předkládat. Přítomnost zákonných zástupců (rodičů) není nutná, jenom v závažném zdravotním stavu klienta. Závažnost stavu určuje lékař, který bude klienta ošetřovat. Pokud se liší souhlas klientky a jejího zákonného zástupce (rodiče) nebo se liší názory obou rodičů, případně souhlas rodičů nelze získat, musí se do 24 hodin písemně vyrozumět soud, který rozhodne a stanoví opatrovníka. Doba, za kterou soud rozhodne, není nikde stanovena. Poskytovatel zdravotní péče (lékař v ambulanci nebo zdravotní sestra) je oprávněn požádat zákonného zástupce (rodiče) o průkaz totožnosti. Pravost podpisů na Informovaném souhlasu není povinno zdravotnické zařízení ověřovat. Z uvedeného navíc vyplývá, že zdravotní zařízení komunikuje jenom se zákonným zástupcem (rodičem) a klientem a nikoliv se školou. Ve škole nepřítomnost žáků nebo studentů tudíž zdravotní zařízení neomlouvá (s ohledem na zachování mlčenlivosti a ochranu citlivých údajů o klientech). Absenci ve škole omlouvají rodiče nebo zákonní zástupci. Formuláře informovaných souhlasů se dají získat zdarma v ambulanci nebo jsou ke stažení níže.

    Dále dle uvedeného zákona jsou klienti, případně jejich zákonní zástupci, za cenu dle ceníku zdravotního zařízení oprávněni nahlížet do zdravotní dokumentace, pořizovat si z ní výpisky a kopie, dávat souhlas, či nesouhlas s podáváním informací dalším osobám, které nejsou ze zákona oprávněni s dokumentací pracovat.

Informované souhlasy ke stažení:
 
 
 Předporodní kurzy
 
    V Jesenické nemocnici probíhají tradiční předporodní kurzy. Týkají se průběhu normálního těhotenství, porodu a šestinedělí, dále přípravy k porodu, kojení, ošetřování novorozence doma a sociálních otázek v těhotenství a mateřství. Začátky jsou vždy v 15:00, cena kurzu je stanovena na 50,-Kč a jsou v nemocniční jídelně (vedle bufetu). Bližší informace a termíny kurzů můžete zjistit na telefonu  
584 458427.