Jdi na obsah Jdi na menu
 


Preventivní  prohlídky hrazené ze zdravotního pojištění:

  • Gynekologická screeningová (preventivní) prohlídka:   Provádí se od 15. roku života 1x ročně v gynekologické ambulanci. Součástí je i odběr cytologie z děložního hrdla.
  • Screeningová mamografie (MG):images111.jpg  Provádí se 1x  za 2 roky klientkám ve věku  od 45 let ve sreeningových MG pracovištích (Šumperk, Opava, Olomouc).  K vyšetření je nutná žádanka, kterou vystaví praktický lékař nebo gynekolog. Na vyšetření je třeba se objednat.

              Šumperk  tel.č.  583 333560  (objednávat od 7:00 -14:00)

              Opava      tel.č.  553 766463  

              Mammacentrum  Olomouc s.r.o.   tel.č.  585 204386             

      Ostatním klientkám, které nesplňují podmínky pro úhradu ze ZP, může být vyšetření provedeno na vlastní žádost za plnou úhradu na pracovištích MG (cca 600,-Kč). Žádanku k vyšetření nepotřebují. Obecně se MG vyšetření neprovádí před 40. rokem života, není-li k tomu jiný závažný důvod. Upřednostňuje se ultrazvukové vyšetření.

  

Prenatální screening VVV v 1. trimestru těhotenství
(OSCAR)

   Vyšetřuje se těhotenský plazmatický protein A (PAPP-A) a volná beta podjednotka choriogonadotropinu (b-HCG), kteréžto látky se tvoří ve fetální placentě a přecházejí do krve matky a provádí se speciální ultrazvukové vyšetření se zaměřením na některé  markery  vrozených vývojových vad (NT, NB, TR). Z ultrazvukového vyšetření je navíc stanoven  jednoznačný termín porodu.

Proč se nechat vyšetřit?
    Vyšetření slouží ke zhodnocení rizika závažných vrozených chromozomálních vad plodu v těhotenství, jako trisomie 21. (Downův syndrom), trisomie 18. (Edwardsův syndrom) a trisomie 13. chromozomu (Patauův syndrom). Výsledek je těhotné sdělen do 48 hodin. V pozitivním (špatném) případě je u těhotných provedeno genetické vyšetření a teprve tam se stanoví definitivní diagnóza s prognózou dalšího vývoje. Sám test je jen screeningovou metodou a stanovuje jen míru pravděpodobnosti výskytu vrozené vady. Těhotná, která tímto testem úspěšně projde, má  95% jistotu, že její nenarozené dítě bude v pořádku, a to již ve 13. týdnu gravidity (při 5% falešné pozitivitě). Test je natolik dokonalý, že není třeba dělat v případě negativního výsledku následné invazivní genetické vyšetření (odběr plodové vody) ani u starších rodiček, kdy amniocentéza a karyotypizace byla zlatým vyšetřovacím standardem.

Kdy se nechat vyšetřit?
Vyšetření se provádí mezi 11. - 14. týdnem těhotenství. (11+0 - 13+6)

V čem vyšetření spočívá?
  -   Odběr malého množství žilní krve z ruky (nemusí být na lačno).
  -   Ultrazvukové vyšetření plodu se zaměřením na markery vrozených vad.

grav2.jpeg   K  vyšetření je nutné se objednat. Provádí ho např. Centrum fetální medicíny na Porodnicko-gynekologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc, ul. I. P. Pavlova 6, PSČ 775 20. Telefon k objednání: 588 444160. Výsledek je znám  do cca 48 hodin.
   Zdůrazňujeme ale, že se nejedná o vyšetření spadající do standardní péče o těhotné - není povinné a není hrazeno ze zdravotního pojištění. Tudíž se k němu nevypisuje žádná žádanka a každé vyšetřovací centrum si za něho vybírá peníze dle svého ceníku. (cca 1500,- Kč). Žádanku k vyšetření dostávají jen těhotné se zdravotní indikací. Těm je pak vyšetření hrazeno. Další genetické testy, které se provádějí z krve těhotné (Panorama a jiné podobné) nejsou hrazeny z pojištění vůbec nikdy a pro náš účel již nejsou za tu cenu takovým přínosem.
 

Prenatální screening VVV v 2. trimestru těhotenství

    Spočívá v odběru žilní krve v 16. týdnu gravidity v naší ordinaci a její odeslání ke stanovení třech biochemických markerů (tripl test). Provádí se jen v případě, kdy nebyl proveden screening v 1. trimestru (viz výše). Výsledek je obvykle znám do 3 týdnů a jeho věrohodnost se pohybuje kolem cca 67%. (při falešné pozitivitě 5%). Je plně hrazen ze zdrav. pojištění. V pozitivním (špatném) případě následuje opět genetické vyšetření. Test spadá do standardní péče o těhotné a je hrazen ze zdravotního pojištění.

 UZ vyšetření ve 20. týdnu těhotenství
(prenatální echo)

   Spočívá v podrobném UZ vyšetření v 19. - 21.  týdnu gravidity se zaměřením především na srdce a hlavní cévy plodu. Provádí ho např. školený personál  v  Jesenické nemocnici  (tam, kde se vyšetřují kyčle a žlučníky). Je nutné se objednat. Vyšetření  je hrazeno ze zdravotního pojištění. 

images12.jpg

Objednávejte se každé úterý nebo čtvrtek od 10 do 12 hodin na telefoních číslech: 
584 458436;  584 458458